Konferanse om grensekryssende godstransport, 7. februar 2024

Grønn Jyllandskorridorprosjektet afholdte en tema-konferanse om grensekryssende godstransport den 7. februar 2024, 09.00-15.00 på Hotel Farris Bad i Larvik, Norge.

Verter for konferansen var Grenland havn, Larvik havn, Powered by Telemark, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.

Grønn Jyllandskorridor-prosjektet afholdte en tema-konferanse som satte søkelyset på sammenhengen mellom næringsutvikling og grønne transportløsninger. Hvordan lykkes vi med omstillingen til grønne, multimodale godstransporter i Jyllandskorridoren? Programmet vil samle innledere fra næringsliv, myndigheter og organisasjoner med mål om å belyse muligheter og aktiviteter i Jyllandskorridoren.

Sentrale spørsmål på konferansen var: Hvilke muligheter ser næringslivet for grønne, og mer multimodale transporter i Jyllandskorridoren på tvers av sjø, vei og bane? Hvilke nye grønne, multimodale transportløsninger er på trappene i korridoren? Hvordan kan vi styrke samarbeidet på tvers sektorer og/ eller landegrenser for at grensekryssende transporter bli grønne og multimodale? Hvilke rammebetingelser skal til for å styrke Jyllandskorridoren?