Multimodale løsninger

Arbejdspakken skal bidrage til projektets mål om mere effektiv, bæredygtig og multimodal transport i Jyllandskorridoren i en kombination af vej, sø og bane. Jyllandskorridoren skal udvikles som en aflastningskorridor for korridoren Oslo-Göteborg-København-Hamburg. Åbningen af Fehmarn vil fjerne en flaskehals i den østlige transportkorridor, men vil for eksempel ikke fjerne trængselsudfordringerne for lastbiltransport gennem storbyområderne.

Jyllandskorridoren reducerer også sårbaheden i det Vest-skandinaviske transportnet ved uforudsete hændelser, såsom pandemi, ekstreme vejrforhold som følge af klimakrisen, og krig. Forprojektet fastslog at der er en restkapacitet i dagens transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren, men fastslog også, at der er barrierer, flaskehalse og missing links i forhold til et sammenhængende multimodalt transportnet. Der er stor videre interesse for at samarbejde om multimodale og grænsekrydsende transporttilbud.

Arbejdspakkens fokusområder

Arbejdspakken omkring multimodale løsninger har to fokusområder:

  1. Hvordan det multimodale transporttilbud kan forbedres uden væsentlige investeringer i transportinfrastruktur
  2. Hvilke forbedringer i tilbuddet som kræver infrastrukturinvesteringer.

Der er et behov for viden om godsstrømmene i korridoren, for at identificere hvor korridoren er konkurrencedygtig, f.eks. på tid, fleksibilitet, pris og miljø. Første aktivitet i arbejdspakken er derfor at kortlægge og analysere godsstrømmene i korridoren. Den nye viden vil give grundlag for den næste aktivetet i arbejdspakken, hvor partnere og relevante aktører drøfter og udvikler multimodale transporttilbud som kan testes i korridoren. Der ligges op til samarbejde mellem både partnere og andre aktører i korridoren, for at fremme vidensdeling og identificere løsninger.

Aktiviteterne i denne arbejdspakke vil bidrage til at belyse potentialet for grøn transport i Jyllandskorridoren, samt at mobilisere aktører til at udvikle nye tilbud og multimodale koncepter i korridoren, og dermed bidrage til øget aktivitet og positionering af korridoren.

Partnere der deltager i arbejdspakken:

  • Regioner/fylker: Vestfold og Telemark fylkeskommune (arbeidspakke leder), Agder fylkeskommune, Region Midtjylland, Region Nordjylland
  • Havne: Grenland Havn, Hirtshals Havn, Larvik Havn, Kristiansand Havn, Port of Aalborg
  • Transportaktører: CargoNet, Nordjyske Jernbaner
  • Kommuner: Frederikshavn Kommune, Kristiansand Kommune, Kvinesdal Kommune