Benchmarking og positionering

Projektet skal sætte politisk fokus på Jyllandskorridoren og på, hvad der skal til fra kommuner og regioner, nationalstater og internationalt for at skabe en infrastruktur, der fremmer effektiv og miljøvenlig, multimodal transport.

Projektet kan ikke gennemføres i en ren national kontekst fordi ingen planer, strategier eller programmer har noget dedikeret fokus på finansiering af grænseoverskridende transportinfrastruktur eller løsninger. Heller ingen myndigheder eller organisationer i nogen af landene har dette som en defineret opgave.

Arbejdspakkens fokusområder

Arbejdspakken omkring Benchmarking og positionering har to fokusområder:

  1. Benchmarking
  2. Positionering

Benchmarking

Det er en målsætning for projektet, at transporten skal være mere bæredygtig. Derfor er der brug for konkret viden om transportens klimaaftryk. Mængden af gods der transporteres skal kortlægges først, jf. også analysen af godsstrømme i arbejdspakke 2. Hvilke former for gods er der, og hvilken slags gods vil egne sig til f.eks. jernbanen.

Vi skal benchmarke mod andre korridorer og undersøge, hvor Jyllandskorridorens potentiale og udfordringer er. Det kan fx være String-korridoren, men det kan være relevant at finde andre multimodale korridorer at benchmarke mod. I denne aktivitet anvendes i høj grad input fra analysen af godsstrømme i arbejdspakke 2. Endvidere vil vi se på korridorers socioøkonomi; deres bidrag til vækst, udvikling og arbejdspladser.

Benchmarking mod nationale og EU-målsætninger samt FNs verdensmål. Vi skal vise, hvordan projektet opfylder FNs verdensmål om grænsekrydsende trafik og infrastruktur i henhold til de indikatorer som er defineret for dette. For at opfyldle FNs verdensmål, er det nødvendig med internationalt og grænsekrydsende samarbejde.

Positionering

Øget bevidsthed og viden om Jyllandskorridorens muligheder og fordele blandt bevilgede myndigheder, infrastruktur forvaltere, havne, transportaktører og transportbrugere i erhvervslivet er en nødvendig betingelse for at:

  • Sikre midler til investeringer i infrastruktur for jernbane, vej, sø og alternative brændstoffer på tværs af landegrænserne.
  • Harmonisere og synkronisere planlægning og investeringer mellem landene.
  • Udvikle et bæredygtigt og effektivt transporttilbud i korridoren som benyttes af både erhvervslivet og passagerne.

Aktiviteten har som formål at øge viden og styrke bevidstheden om Jyllandskorridorens muligheder og fordele blandt myndigheder og erhvervsliv for at sikre midler til grænseregionale infrastrukturinvesteringer og udviklingen af effektive og miljøvenlige transporttilbud i korridoren.

Aktiviteten skal fungere som en opsamlingsplatform og kanal for formidling af resultaterne fra de øvrige arbejdspakker om multimodale transportløsninger og bæredygtige drivmidler for at maksimere målopnåelsen og effekterne af projektet.

Partnere der deltager i arbejdspakken:

  • Regioner/fylker: Agder fylkeskommune (arbejdspakkeleder), Region Midtjylland, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Region Nordjylland
  • Havne: Kristiansand Havn, Grenland Havn, Larvik Havn, Hirtshals Havn, Port of Aalborg
  • Virksomheder/organisationer: H2House, Klimatorium
  • Transportaktører: Midtjyske Jernbaner
  • Kommuner: Kristiansand Kommune, Bykle Kommune, Frederikshavn Kommune