Om Grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er det geografiske transportnet, som forbinder Sydnorge, Vestsverige og Jylland med Centraleuropa. Transportnettet inkluderer både vej, jernbane og sø. Der fragtes hver dag store mængder gods og passagerer. Transporten skaber vækst og udvikling, men sætter også et pres på behovet for alternative løsninger, som kan sikre CO2 reduktion samt en grøn og bæredygtig fremtid. Jyllandskorridoren kan blive stedet, hvor udviklingen støttes af samarbejde, koordinering på tværs af grænser og udvikling af nye, bæredygtige løsninger.

For at skabe optimale forhold for transport af gods og personer, er det nødvendigt at optimere og understøtte de danske transportkorridorer. Med andre ord skal den fysiske infrastruktur være veludviklet til at kunne håndtere de store mængder gods og personer, der transporteres til, fra og igennem Jylland. Samtidig har en bæredygtig udvikling af samfundet fået stor bevågenhed de seneste år. Det er en retning, der for alvor er blevet politisk cementeret på international plan. En bæredygtig udvikling af samfundet vil medføre en omfangsrig omstilling med fokus på grønne løsninger. Det gælder således også transportsektoren og det dertilhørende distributionssystem. For at fastholde gode og attraktive transportforbindelser er det således essentielt at udvikle transportkorridoren gennem Jylland både i forhold til effektivitet, men også i forhold til bæredygtighed.

Jyllandskorridoren er i europæisk sammenhæng en betydende korridor. Det er et særligt karakteristikum for korridoren, at:

  • Det er en færgekorridor
  • Den strækker sig over 4 nationalstater
  • Samspillet mellem godstransport og persontransport spiller en afgørende rolle
  • Korridoren har afgørende betydning for eksport af både industriprodukter og fødevarer fra virksomheder langs hele korridoren
  • Turisme er et vigtigt ressourceområde – også her har korridoren en afgørende betydning

Der har siden midten af 90’erne været et netværkssamarbejde mellem regionerne/fylkeskommunerne langs korridoren. I 2020-2021 gennemførte de 4 regioner, markeret med grønt på kortet, et forprojekt med det formål at kortlægge flaskehalse i Jyllandskorridoren og de udviklingsmuligheder korridoren har. Forprojektet blev startet på baggrund af, at Jyllandskorridoren blev en del af TEN-T netværket: TEN-T er det Transeuropæiske Netværk for Transport som binder det nordlige- med det sydlige Europa og det østlige med det vestlige Europa. Det er et EU initiativ for at fjerne flaskehalsproblemer og skabe synergi mellem de Europæiske landes transportsystemer og infrastruktur.

Jf. EU Kommissionens TEN-T Regulativ EU/1315/2013 defineres en flaskehals på følgende måde:

"Flaskehals": en fysisk, teknisk eller funktionel barriere, der forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet over lange afstande eller på tværs af grænserne, og som kan overvindes ved at skabe ny infrastruktur eller ved i væsentlig grad at opgradere eksisterende infrastruktur, der kunne medføre betydelige forbedringer, som vil kunne løse flaskehalsproblemerne.”

På baggrund af dette forprojekt, valgte partnerne at indgå i et bredere samarbejde omkring et hovedprojekt, der vil kunne adressere de udviklingspotentialer og flaskehalse som forprojektet nåede frem til.

Grønn Jyllandskorridor er et samarbejdsprojekt mellem 26 partnere med det formål at bidrage til udviklingen af en mere effektiv og miljøvenlig, multimodal transport i Jyllandskorridoren, og skabe synergi mellem passager- og godstransporten. Dette skal gøres ved at skabe øget bevidsthed om korridorens muligheder og fordele i forhold til andre korridorer. Derudover vil projektet undersøge mulighederne for at tage ny teknologi og bæredygtige løsninger i brug for transport på bane, vej og sø. Sidst men ikke mindst, vil projektet udforske interessen for samarbejde i et bredere partnerskab med andre interessenter i korridoren.

Illustration: Jyllandskorridoren.