Partnere

Der er i alt 26 partnere i projektet Grønn Jyllandskorridor, der går over grænsen for at skabe en bæredygtig, effektiv og multimodal Jyllandskorridor.

Grønn Jyllandskorridor partnere

Projektets partnere omfatter både regioner/fylker, kommuner, havne, private virksomheder, interesseorganisationer og transportaktører.

Region Nordjylland er lead partner i projektet og Agder fylkeskommune er norsk projektejer.

Herunder ser du partnerne i projektet i henholdsvis Norge og Danmark.

Norske partnere

Danske partnere

 

Kort over projektpartnerne i Grønn Jyllandskorridor